Niewiasta

Amor ordinem nescit - miłość nie zna porządku. św. Hieronim

Niewiasta - Spis

Lista została zmodyfikowana dnia:

ZDANIE: Główna strona projektu to www.rwd.pl